Uw eigen gratis website voor uw webblog en fotos - Home

» Home


Stichting Groen Hart voor Venray

Postadres: Pas 3, 5815 CT Merselo

Telefoon: 0478546714

E-mailadres: groenhartvoorvenray@gmail.com

NL25 RABO 0109 7243 56

RSIN: 8528 32 424

Deze stichting heeft als doel:
a. Ondersteunen van CDA-kandidaten uit de regio Venray voor diverse lagen van het openbaar bestuur te steunen in verkiezingscampagnes en daarmee de kans op Venrayse vertegenwoordiging te vergroten.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Samenstelling bestuur

Financieel verslag:
De laatste financiele verslagen staan hier:

Verslag 2017

Verslag 2016

Verslag 2015