Uw eigen gratis website voor uw webblog en fotos - Home

» Home


Stichting Groen Hart voor Venray

groenhartvoorvenray@gmail.com
NL25 RABO 0109 7243 56
groenhartvoorvenray.homespot.nl

RSIN: 8528 32 424

Deze stichting heeft als doel:
a. Ondersteunen van CDA-kandidaten uit de regio Venray voor diverse lagen van het openbaar bestuur te steunen in verkiezingscampagnes en daarmee de kans op Venrayse vertegenwoordiging te vergroten.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit drie niet beloonde personen uit de Gemeente Venray. De functies betreft een voorzitter, secretaris/penningmeester en een lid. Er zijn geen verdere personen in dienst.

Financieel verslag:
De stichting is opgericht in 2013. Een financieel verslag kan eventueel opgevraagd worden op bovenstaand adres.